Rozliczenie podatku w Polsce

Rozliczenie podatku w Polsce
Polski podatnik jadąc za granice w celach zarobkowych musi zdawać sobie sprawę z potrzeby kontaktu z polskim urzędem skarbowym. Dochody z pracy w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, USA, Austrii lub każdym następnym kraju ulegają rozliczeniu w Polsce. Może dojść więc do sytuacji, w jakiej obywatel będzie przymuszony rozliczać się w dwóch krajach. Regułą jest, iż pracodawca za granicą pobiera z wynagrodzenia polskiego pracownika zaliczki na zagraniczny podatek dochodowy.

Praca za granicą natomiast konwencja MLI

Konwencja MLI została uznana, żeby zminimalizować skalę podwójnego opodatkowania. Przepisy obejmują polskich obywateli skarbowych, jakich „ośrodek interesów życiowych”, więc „centrum interesów indywidualnych bądź gospodarczych”, znajduje się w kraju pochodzenia. Rezydentem skarbowym jest zatem osoba mająca pracę za granicą, lecz mająca w Polsce dom, rodzinę, majątek oraz zadłużenia.

Podatek od dochodu otrzymanego za granicą natomiast prawo skarbowe

Międzynarodowe prawo nakazuje pracodawcy zatrudniającego polskiego obywatela za granicą, pobierać z jego wynagrodzenia zaliczki na podatek od dochodu otrzymanego za granicą na podatek dochodowy. Zatrudniony z kolei, jako obywatel, ma przymus rozliczyć się z tychże zaliczek w polskim urzędzie skarbowym. Co więcej, podatnik jest przymuszony też do rozliczenia się z urzędem skarbowym państwa, w jakim pracuje, z wynagrodzenia otrzymanego za granicą.

Sprawdź, jaką metodę przewiduje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Przychody z pracy najemnej ulegają opodatkowaniu w kraju, w jakim praca jest robiona. Niezależnie od owego obywatele, jacy ulegają nieograniczonemu obowiązkowi skarbowemu w Polsce, są przymuszeni do rozliczenia tychże przychodów też w Polsce. Żeby zapobiec podwójnego opodatkowania tychże samych przychodów, pomiędzy państwami są podpisywane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Rodzina stanowi centrum życia

Teraz jest tak, iż gdy ktoś pracuje za granicą oraz nie otrzymuje żadnych przychodów w Polsce, to liczy się jedynie z zagranicznym fiskusem. Od stycznia 2019 r. przymus rozliczenia się oraz w państwie obcym, oraz w Polsce dotyczyć będzie osób, jakich “ośrodek interesów życiowych” znajduje się w naszym kraju. Oraz bez znaczenia, iż nie uzyskały tutaj, chociażby złotówki. W deklaracji mogą okazać brak przychodów w kraju, istotny jest sam fakt złożenia oświadczenia. Konwencja zakłada, iż centrum życia takiego pracownika jest tam, gdzie jego rodzina, zatem będzie musiał liczyć się w obu krajach.

Czy podatki w Polsce można rozliczyć, gdy mieszkamy za granicą?

Żyjemy w czasach, kiedy mnóstwo spraw można załatwić poprzez Internet. Dotyczy to też rozliczeń skarbowych. W związku z przymusem oddania dokumentów zupełnie nie musimy udawać się samodzielnie do urzędu oraz dawać ich pracownikowi. Jednakowo doskonałym, natomiast chociażby lepszym oraz oszczędzającym mnóstwo czasu sposobem jest rozliczenie się poprzez platformę e-deklaracje, jaka ponadto podpowiada sposób wypełnienia pól i przelicza sumy dane we właściwych okienkach. Nie gorszą opcją może być wysłanie dokumentu fiskalnego pocztą, chociaż tenże sposób wiąże się z poniesieniem kosztu nadania paczki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *